Koolitused

Aja allutamine

Kindlasti oled tundnud, et aeg ja selle tajumine on erinevates olukordades veidralt erimõõtmelised – vahel on minut pikk ja veniv, teinekord “aeg lendab “.
Miks see nii on ja kuidas allutada aeg endale – seda saab 3-tunnisel koolitusel teada ja kogeda! Koolitusel  õpid märkama ajataju ning lood oma enesejuhtimise tehnikad.

Koolitus on seminari vormis ja kohandatav vastavalt isiklikule- ja töögrupi vajadustele.


Ettevõtte esindamine

Igas ettevõttes on välja kujunenud või siis teadlikult kujundatud organisatsiooni- ja teeninduskultuur, millest ettevõtte esindamisel juhindutakse. Samas muutuvas keskkonnas tekib pidev vajadus kohaneda eriolukordadega, olgu selleks ettevõtte sisekliima, kliendisuhted või turu ootused – just need muutused tingivad vajaduse kohaneda ja toime tulla ning mõjutavad ettevõtte edukat esindamist. 

Abiks kolmetunnine koolitus, mille käigus keskendume:

 • soovitud organisatsiooni- ja teeninduskultuuri määratlemisele,
 • ettevõtte esindajale esitatud ja klientide ootuste analüüsimisele ning parimate võimluste leidmisele,
 • kohanemisele ja toimetulekule erinevates olukordades.

Koolitus on seminari vormis ja kohandatav vastavalt töögrupi vajadustele.


Peab või tahan ehk mis mind motiveerib?

 

Märkad enda mõtteviisis ja kõnes sõna PEAB? Mis meist igaühte motiveerib ja kuidas motiveerida ehk positiivselt mõjustada ennast ning teisi?

Kolmetunnise
koolituse kestel arutleme ühiselt ja leiame igaühele sobivad motivaatorid, millest ammutada tahtejõudu ja elurõõmu.

Koolitus on kohandatav igale töögrupile või üksikisiku huvidele ja vajadustele.

 


Kuidas ennast edukalt väljendada?

 

Sageli kogeme suhtlemisel mittemõistmist ja vastupanu. Miks? Ilmekas näide on mõni koosolek või lihtsalt tunneme seda omavahel vesteldes… Kuidas ennast suuliselt väljendada nii, et oled mõistetud ja suhted on sõbralikud? Kui tunned, et suuline sõnum ei saavuta soovitud tulemusi, siis on abiks eduka eneseväljenduse koolitus. Koolitusel keskendume suulise sõnumi mõjule ning kuidas väljendada ennast nii, et suhtluse osalised üksteist mõistaksid ja sõnumid täidavad eesmärki.

Koolituse tulemusena on osalejale loodud eeldused:
– Teadvustada sõnade mitmetähenduslikkust ja mõju
– Koostada edukat suulist sõnumit saavutamaks suhtluseesmärk

Koolitus on kohandatav igale töögrupile või üksikisikutele.


Kuidas juhtida vestlust?
Kas esineb sageli probleemi, kus räägitakse küll olulisest asjast, kuid pikalt ja laialt?  Samas on kiire ja tähtsad tegemised või kliendid ootamas…
Abiks võib olla teadmine vestluse juhtimisest! 

Koolitusel käsitleme küsimis- ja kuulamisoskusi, mis aitavad vestlust juhtida täitmaks edukalt suhtluseesmärki ilma pikalt aega kulutamata.

Koolituse tulemusena on osalejale loodud eeldused:

– teada vestluse juhtimise tehnikaid
– kogeda edukat vestluse juhtimist


Konfliktist koostööni

 

Igas koostöölises grupis esineb konflikte, sest see on inimeste erinevusest tulenev paratamatus. Kuidas konstruktiivse konfliktini ja koostööni jõuda?
Teadmised saab aktiivselt koolituselt, mille eesmärk on avada konflikti olemus ja ühishuvide leidmise kaudu jõuda koostöise mõtteviisini. 

Koolitusel käsitletavad teemad on:

 • Mis on konflikt ja miks seda kogeme?
 • Milline on koostöine mõtteviis ja kuidas avaldub?

Koolitusel keskendume osalejatele – arutleme, analüüsime, kogeme ja laiendame arusaama.  


Tunnustav tagasiside

 

 Sageli märkamatult saame ja anname tagasisidet, kuid kuidas seda teha nii, et soovitud muutus ka aset leiaks?
Tagasiside kui toetus koolitus loob võimaluse:
– Tagasiside teemal kaasa mõelda ja arutleda
– Suurendada teadlikkust endast kui tagasiside andjast ja saajast
– Õppida enda ja teiste kogemusest.

Koolituse eesmärk on arendada tagasiside andmise oskusi.


Koolitusel käsitleme teemasid:
– Inimeste arendamine läbi tagasiside
– Mis on tagasiside ja mis kriitika?
– Millal tagasisidet anda?
– Millele tasub mõelda enne tagasiside andmist?
– Stiimulid ja motivaatorid
– Kuidas tunnustada?

 

Kuidas muuta õppimine meeldivaks ja tulemuslikuks?

 

Õpime iga päev ja tihti ka endale märkamatult. Koolis püüame õppida teadlikult, kuid vahel on ikkagi tunne, et õppimine on vaid raske kohustus Kuidas nautida õppimist ja saavutada sobivadi tulemusi? 

Tulemusliku õppimisoskuse saavutamisele aitab kaasa iseenda kui õppija tundma õppimine. Teadvustades enda õpihoiakud ja –harjumused, saad valida just Sulle sobivaimad õppimisviisid ja -tehnikad läbi mille saad tunda rõõmu õppimisest ja saavutada oodatud tulemused. 

Õpioskustega saad:

 • planeerida, teostada ja hinnata oma õppimistegevusi
 • teadvustada enda õpihoiak ja õpistiil
 • teada õppimistehnikaid
 • luua isiklikud õpistrateegiad
 • koostöös õppides õpitulemusi parendada
 • nautida õppimist!

 

Huvi palun edastada e-kirjaga aadressile info@koolituskursused.ee