Tulemusliku suhtlemise valem

Tulemusliku suhtlemise eelduseks on püstitada sõnumile eesmärk ehk mida tahad tegelikult saavutada?

Seejärel eneseväljendamisel kasuta täissõnumi nelja etappi:

 1. Kirjelda fakte – mida kuulen, näen, katsun
 2. Kirjelda tagajärge – millised on mõtted ja ratsionaalsed järeldused
 3. Kirjelda tundeid – milleni eelnenud faktid on viinud ja mina-sõnumina tagasiside, mida teise inimese käitumine minus tekitab
 4. Enda soovi väljendamine ja kokkulepped edaspidiseks
Eduka suhtlemise protsess:
 1. Eesmärgi püstitamine (NB! sageli lähevad vahend ja eesmärk segi)
 2. Tegevuskava koostamine (mida teen, enesekehtestamine, positiivse suhte loomine jne)
 3. Kontakti loomine (tähelepanu saamine, positiivse suhte saavutamine läbi tunnustamise, komplimendi – vajalik luua teises inimeses seisund, et tal tekib tahtmine olla vastutulelik)
 4. Mida soovin – öelda tegelik soov koos põhjendusega ja positiivselt, kasutades täissõnumit
 5. Vastupanu korral selgitan välja partneri tegeliku põhjuse (kui ei öelda tegelikku põhjust, siis puudub usaldus)
 6. Pakun koostööd või lahendusi
 7. Austan teise seisukohta (kuulan, näitan mõistmist) ja keskendun usalduse loomisele
 8. Tänamine

Ladusa eneseväljenduse tagab lai sõnavara – proovi lihtsat lahendust!

Laienda sõnavara järgmise harjutusega – püüa väljendada ennast (mõttes või kirjutades) sama algustähega sõnadest koosnevate lausetega.
Näiteks – Täna tuleb tore tegus tööpäev! Toimekalt tegutsedes teen tööd tänuga, tehes tuju teistelgi tunnustades, toetades toredaks. Tean – teineteist toetades toome tiimiga tublimad tulemused!

Soovid saada ka kogemust? Vaata võimalusi siin