Ettevõtte esindamine

Igas ettevõttes on välja kujunenud või siis teadlikult kujundatud organisatsiooni- ja teeninduskultuur, millest ettevõtte esindamisel juhindutakse. Samas muutuvas keskkonnas tekib pidev vajadus kohaneda eriolukordadega, olgu selleks ettevõtte sisekliima, kliendisuhted või turu ootused – just need muutused tingivad vajaduse kohaneda ja toime tulla ning mõjutavad ettevõtte edukat esindamist. 

Abiks kolmetunnine koolitus, mille käigus keskendume:

  • soovitud organisatsiooni- ja teeninduskultuuri määratlemisele,
  • ettevõtte esindajale esitatud ja klientide ootuste analüüsimisele ning parimate võimluste leidmisele,
  • kohanemisele ja toimetulekule erinevates olukordades.

Koolitus on seminari vormis ja kohandatav vastavalt töögrupi vajadustele.

Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina organisatsioonikäitumist ja isiksuse psühholoogiat Tallinna Ülikoolis, parendanud ja praktiseerinud teenindust  nii nõustajana/müügitoetusjuhina pangas kui kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina.

Koolitushuvi palun edastada e-kirjaga info@koolituskursused.ee

 Vaata kõiki koolitusi