Õppima õppimine

Õpid pea iga päev ja kas ka Sinul kaob vahel õpimotivatsioon või on raske keskenduda?

Kui jah, siis abiks on Õppimine meeldivaks kursus, mis sisaldab kolme 3-tunnist koolitust:

  • Õpihoiakud, mille tulemusena oskad planeerida, teostada ja hinnata oma õppimistegevusi ning teadvustada enda õpihoiakut ja õpistiili. Koolitusel käsitletavad teemad on – õpiharjumused (sh pindmine või sügav õppimine), ajaplaneerimine, õpieesmärgi seadmine, õpitõkked ja õpimotivatsioon.

     

  • Õpitehnikad, mille tulemusena tead ja oskad kasutada erinevaid õpitehnikaid. Koolitusel harjutame lugemist ja konspekteerimist hõlbustavaid tehnikaid, samuti kuidas küsida ja kriitiliselt mõelda.

     

  • Koostöös õppimine (loe lähemalt siin), mille tulemusena koged eeldatavasti positiivset sünergiat grupitööst. Head kogemused aga toetavad ja suurendavad õpimotivatsiooni! Lisaks arendad enda suhtlemis-ja koostööoskusi ning saad paremad õpitulemused.

Koolitustel keskendume iga osaleja huvile ja vajadusele toetava suhtumisega ning kasutame aktiivõppe meetodeid, lisaks teeme eneseanalüüsi teste.

Koolitaja on Mare Muskat, kes andragoogina ja õpioskusi õpetades on õppinud edukalt õppima ning meelsasti toetab nüüd õppijaid!

Huvi korral kirjuta info@koolituskursused.ee või helista numbrile 5255134

Kursus omab koolitusluba nr 6855HTM

  Vaata kõiki koolitusi

Mõned lühivideod:

Milleks õppida? – vastuse leidad siin
Kuidas saada üle viitsimatusest õppida? – leia head nipid siin
Kuidas meelde jätta loetut? – vaata tehnikaid siin
Kuidas õppida eksamiks viimasel hetkel? – vaata siin
Mis on prokrastineerimine? – vaata lähemalt siin
Kuidas prokrastineerimisest üle saada? – mõned nipid siin