Vestluse valitsemine

 Kuidas juhtida vestlust?

Kas esineb sageli probleemi, kus räägitakse küll olulisest asjast, kuid pikalt ja laialt?  Samas on kiire ja tähtsad tegemised või kliendid ootamas…

Abiks võib olla teadmine vestluse juhtimisest! Koolitusel käsitleme küsimis- ja kuulamisoskusi, mis aitavad vestlust juhtida täitmaks edukalt suhtluseesmärki ilma pikalt aega kulutamata.

Koolituse tulemusena on osalejale loodud eeldused:

♦ teada vestluse juhtimise tehnikaid
♦ kogeda edukat vestluse juhtimist.


Koolitaja on Mare Muskat, kes on õppinud andragoogina suhtlemisoskusi Tallinna Ülikoolis, praktiseerinud neid nii nõustajana pangas, kõnekeskuses koolitus- ja kvaliteedijuhina kui ka igapäevases suhtlemises.

Koolitushuvi palun edastada e-kirjaga aadressile info@koolituskursused.ee

Vaata videot suhtlemise arendamiseks

 Vaata kõiki koolitusi